Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Lantmännen ägs av 18 000 svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord. Jag tog fram deras Inför skörd 2023 katalog på uppdrag via designbyrån Seventy8. Katalogen har ett A4 format och är på 51 sidor.